دفترچه یادداشت طرح گوزن

5,000 تومان

طرح

ابعاد7.6 * 7.6 سانتی متر
تعداد برگه هاحدود 50 برگ