جامسواکی حیوانات

۱۰,۰۰۰ تومان

رنگ

مناسب نگهداری و حمل مسواک و خمیردندان 

و یا حوله کوچک