دفترچه sticky notes

7,500 تومان

رنگ

تعداد صفحات۸۰ برگ
ابعاد8*10.6 سانتی متر