كيف آبگرم بزرگ هندوانه

جنسPvc
ابعاد۱۴*۲۱ سانتى متر