پنکه دستی طرح کاکتوس

۴۰,۰۰۰ تومان

رنگ

این پنکه دوستدار طبیعت و محیط زیست، بدون باتری و با نیروی دست و فشار کم، کار کرده و سرعت باد توسط شما کنترل می شود

بخاطر حجم کم و سبکی که داره همیشه همراه شماست.

رنگ سبز موجود در فروشگاه روشن تر از رنگ موجود در عکس است.