ساک غذا طرح حیوانات

۴۶,۰۰۰ تومان

رنگ

ساک غذا با آستر عایق درونش، غذا را در دمای متعادل خود (گرم یا سرد) تا ساعت‌ها نگه می دارد.

در چسبی آن بسته میشود و براحتی تا شده و در کیفتان جا میشود.