دفتر پلنر طرح فلامینگو

۴۰,۰۰۰ تومان

رنگ

این دفتر پلنر شامل برگه های پلنر هفتگی، برگه های شطرنجی و صفحات بدون خط یادداشت است.