دفتر پلنر طرح فلامینگو

40,000 تومان

رنگ

این دفتر پلنر شامل برگه های پلنر هفتگی، برگه های شطرنجی و صفحات بدون خط یادداشت است.