استیکر کیبورد خرگوش

کاری از گروه هنري طه
این استیکرها برش خورده و استاندارد هستند و براحتي روی تمامي كليدهاي كيبورد نصب میشوند.