غلط گیر هویج

10,000 تومان

طول نوار6 متر
عرض نوار۰٫۵ متر